top of page

沙田河畔福袋活動

可在攤位及網上購買限定福袋.透過PAYPAL信用咭付款, 翌日我們便以COURIER送去指定地點

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page